Oprowadzania czwartkowe

12.07, g. 11:00

Oprowadzanie po wystawie „Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku”.
Wstęp z biletem na wystawy czasowe

print