Oprowadzania czwartkowe

6.12, g. 11:00

Oprowadzanie po wystawie „Migracje”.

Wstęp z biletem na wystawę czasową.

print