Odkrywanie Muzeum… po włosku /
Alla scoperta del museo… in italiano

8.06, g. 13:00

na buraczkowym tle z napisem po włosku w okręgu fragment obrazu Narcyza przeglądającego się z wodzie

Oprowadzenie w języku włoskim po wystawie „Cudo-Twórcy” /
Visita alla galleria “Cudo-Twórcy” in italiano

Guida: Anna Bertoncini

Wstęp bezpłatny /
Ingresso gratuito

print