O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: krakowskiej koronce klockowej i tradycjach kulturowych Biskupizny

8.12, g. 15:00

Wykład Marty Derejczyk.

Spotkanie przybliży małopolską tradycję tkania koronek klockowych – technikę, najważniejsze ośrodki tej twórczości oraz ludowe artystki, które kontynuują tę trudną sztukę. Kolejnym omawianym zjawiskiem będzie kultura Biskupizny – mikroregionu etnograficznego znajdującego się w południowej Wielkopolsce, gdzie do dziś zachowały się charakterystyczne, odrębne zwyczaje, folklor i tradycje muzyczne.

Wstęp wolny.

print