Nieznane oblicze wrocławskiego profesora Carla Daniela Davida Friedricha Bacha
[spotkanie w muzeum]

20.11, g. 16:00 ➸ wykład dla dorosłych

Wykład Aurelii Zduńczyk w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „Wrocław według Bacha”

Będzie to opowieść o dziś zupełnie zapomnianym pierwszym na Śląsku artyście żydowskiego pochodzenia – Carlu Danielu Davidzie Friedrichu Bachu (1756–1829). Doceniony za życia, piastował stanowisko dyrektora wrocławskiej Prowincjalnej Szkoły Sztuk Pięknych, poprzedniczki dzisiejszej ASP, która 1 grudnia 2021 r. świętować będzie 230. rocznicę swego powstania.
Spod ręki Bacha wyszły pionierskie na ziemiach śląskich projekty form użytkowych i pomników, podręczniki dla młodych adeptów sztuk i ich nauczycieli z zakresu rysunku, przybierające niekiedy formę traktatu z zakresu teorii sztuki. Pod jego kierunkiem wykształcone zostało całe pokolenie rzemieślników i rysowników, którzy wnieśli wkład w jakość powstającego na Śląsku rzemiosła. Rekonstruując w większości utracony, a w całości zapomniany dorobek artystyczny Carla Bacha, widzimy, jak płodnym artystą był ten niesłusznie zmarginalizowany wrocławski profesor, dzielący zawodową działalność między obowiązki dyrektora i wykładowcy a indywidualną twórczość obejmującą zarówno sztuki wizualne, jak i projektowanie form użytkowych czy wreszcie teorię sztuki.

Wstęp wolny, spotkanie w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu (dla maks. 50 osób).
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print