Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5”

Piątek, 01.03.2019 r .

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)

Czwartek, 21.02.2019 r

Przedmiot zamówienia:

  1. Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5”;
  2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, jakie będzie realizowane na podstawie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5”;
  3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu SIWZ na wybór Wykonawcy robót budowlanych, w tym, jeśli zajdzie taka konieczność, aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz odpowiadanie na  pytania jakie wpłyną w trakcie postępowań przetargowych.

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Wzór umowy – załącznik nr 1 (*doc)

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 (*doc)

Formularz ofertowy – załącznik nr 3 (*doc)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik nr 4 (*doc)

Konstrukcja szyby – załącznik nr 5 (*pdf)

Parametry techniczne istniejącego dźwigu – załącznik nr 6 (*pdf)

Schemat instalacji elektrycznej – załącznik nr 7 (*pdf)

Termin składania ofert do 01.03.2019 r. do godziny 12.00

Zapraszamy do współpracy!

 

 

print