Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej w okresie 12 miesięcy

Piątek, 26.04.2019 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (*pdf)

Wtorek, 16.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf)

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 3 – Harmonogram prac (*ods)

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (*doc)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*doc)

Termin składania ofert: do 24.04.2019 r. do godziny 10.00.

print