Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 6 zestawów nawilżająco-osuszających oraz 2 sztuk nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Sztuki Współczesnej/Pawilonu Czterech Kopuł oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Czwartek, 17 października 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸

Wtorek, 15 października 2019 roku

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

Poniedziałek, 7 października 2019 roku

Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy – wzór (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 – Formularz oferty (*docx) ➸

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10:00.

print