Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na usługę kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Muzeum Narodowym i oddziałach w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

poniedziałek, 3.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)

 

piątek, 30 listopada 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

 

piątek, 16 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Zał. nr 1 – Formularz oferty (*docx)

Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*docx)

Zał. nr 3 – Wykaz osób (*docx)

Zał. nr 4 – Wzór umowy (*pdf)

Zał. nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia (*zip)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert do 30 listopada 2018 roku godz. 9.00

print