Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnych wraz z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł

Wtorek, 29 października 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty konkursowej (*pdf)

Poniedziałek, 21 października 2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (*pdf) ➸

Konkurs ofert z dnia 3 października 2019 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnych wraz z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.

Szczegółowa informacja znajduje się w linku poniżej:

REGULAMIN KONKURSU (*pdf) ➸

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej (*docx) ➸

Załącznik nr 3 – Opis pomieszczeń wraz z wyposażeniem (*pdf) ➸

Załączniki nr 4 (a i b) – Rzuty pomieszczeń:

a) rzut kawiarni Muzeum Narodowego we Wrocławiu (*pdf) ➸

b) rzut kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł (*pdf) ➸

Załączniki nr 5–7 – Oświadczenia Wynajmującego (*docx) ➸

Termin składania ofert: do dnia 21.10.2019 r. do godz. 10:00

print