„Modelarze pamięci” – oprowadzanie kuratorskie

10.11, g. 15:00

Prowadzenie: Marta Derejczyk.

Oprowadzanie po wystawie „Modelarze pamięci” poświęconej takim zjawiskom z obszaru twórczości nieprofesjonalnej jak wieloelementowe i ruchome rzeźby oraz amatorsko tworzone makiety domów, gospodarstw i architektury wsi. Prace te łączy wspólna intencja ich twórców – powstawały po to, by zachować pamięć o najbliższym otoczeniu, sposobie pracy czy zwyczajach. Pochodzące z rożnych części Polski obiekty pozwalają na ukazanie regionalnego i środowiskowego zróżnicowania tematyki poruszanej przez ludowych rzeźbiarzy czy twórców makiet.

Wstęp z biletem na wystawy czasowe.

print