Międzynarodowe sympozjum „Oblicza ekspresji – między Wrocławiem a Berlinem (1919–2019)”

20.05, godz. 11:00–16:45

Wydarzenie wokół wystawy „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia”.

Wykłady wygłoszą:
● dr Jacek Cybis (Gość Honorowy Sympozjum, Warszawa)
● dr Lidia Głuchowska (Uniwersytet Zielonogórski)
● dr Andrzej Jarosz (Uniwersytet Wrocławski)
● prof. dr hab. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski)
● dr Magdalena Palica (Biblioteka Miejska, Trewir)
● mgr Moritz Pankok (Galerie Kai Dikhas, Berlin)
● dr Dagmar Schmengler (Alexander und Renata Camaro Stiftung, Berlin)
● dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Berlin)
● dr Marek Śnieciński (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Koncepcja i organizacja:
dr Lidia Głuchowska, dr Dagmar Schmengler, dr Marek Śnieciński

Współorganizatorami wydarzenia są: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Fundacja Alexandra i Renaty Camaro (Alexander und Renata Camaro Stiftung) oraz Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Sztuk Wizualnych).

Wstęp wolny.

W programie przewidziano również oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia”.


Program do pobrania ➸

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Część I / Teil I — 11:00–12:45
● dr Dagmar Schmengler (Fundacja Alexandra i Renaty Camaro / Alexander und Renata Camaro Stiftung, Berlin)
Polsko-niemiecki projekt wystawienniczy Malarz. Mentor Mag. Otto Muller i środowisko artystyczne Wrocławia. Bilans – oceny i recenzje – stan badań / Das deutsch-polnische Ausstellungsprojekt Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau. Auswertung – Beurteilung und Kritik – Status quo der Forschung

● dr Lidia Głuchowska (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Wizualnych / Universität Zielona Góra, Kunstfakultät, Institut für Visuelle Künste)
100 lat awangardy między Wrocławiem a Berlinem / 100 Jahre der Avantgarde zwischen Breslau und Berlin

● dr Magdalena Palica (Biblioteka Miejska, Trewir / Stadtbibliothek Trier)
Sztuka na wygnaniu – przypadek Ericha Wiese / Kunst im Exil – Der Fall Erich Wiese

● dr Jacek Cybis, Gość Honorowy / Ehrengast, Warszawa

Część II / Teil II — 13:15–15:15
● dr Andrzej Jarosz (Uniwersytet Wrocławski / Universität Wrocław)
Mistrzowie na ramionach malarza. Artystyczne inspiracje Zdzisława Nitki / Meister im Armen des Malers. Zdzisław Nitkas künstlerische Inspirationen

● dr Marek Śnieciński (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / Kunstakademie Wrocław)
Oblicza ekspresji – kilka uwag o sztuce Urszuli Wilk i Eugeniusza Minciela / Facetten der Expression – einige Bemerkungen über die Kunst von Urszula Wilk und Eugeniusz Minciel

● prof. dr hab. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski / Universität Wrocław)
Ukryta ekspresja rzeczy, czyli o sztuce Wrocławia / Die verborgene Expression der Dinge oder über die Kunst in Wrocław

● dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk / Zentrum für Historische Forschung, Polnische Akademie der Wissenschaften, Berlin)
Żydowska bohema wokół Ottona Muellera / Jüdische Boheme um Otto Mueller

● mgr Moritz Pankok (Kierownik artystyczny Galerie Kai Dikhas / Künstlerischer Leiter der Galerie Kai Dikhas, Berlin)
Sinti i Romowie w sztuce – Wizja siebie a obraz w oczach obcych / Selbstbild versus Fremdbild – Sinti und Roma in der Kunst

● 15:45–16:45 – dr Dagmar Schmengler i dr Lidia Głuchowska:
oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” / „Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau”

 

print