Maluchy mówią: Dada!

18.12, g. 11:00 ➸ warsztaty dla maluszków

Rodzinne warsztaty Mai Kwiecińskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat 2, wydarzenie w ramach cyklu #muzealniaki_pod_kopułą

Da-da to nie tylko pierwsze sylaby wypowiadane przez dzieci, ale także nazwa ruchu artystycznego. Jednym z dadaistów był Kurt Schwitters, który tworzył abstrakcyjne kolaże, używając do tego przedmioty znalezione. Na wystawie przyglądniemy się jednemu z jego słynnych obiektów Merz. Następnie maluchy, z drobną pomocą rodziców, wykonają swój własny kolaż w formie witrażu.

Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł, bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print