Malarstwo śląskie w czasach rokoka

15.10, g. 16:00

Wykład Małgorzaty Macury towarzyszący wystawie „Szaleństwo rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku (XVIII– XXI w.)”

Czy śląskie malarstwo potrafi uwodzić? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy kolejny wykład prezentowany w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie czasowej prezentowanej w Pawilonie Czterech Kopuł. Rokoko zaistniało w malarstwie śląskim około 1730 roku w wielu wariantach i z różną intensywnością. Trwało przez kolejne dekady obok późnego baroku, historyzmu czy klasycyzmu, a jego charakter kształtowali często artyści przyjezdni. Zachowane przykłady tworzą niezwykle różnorodną mozaikę, stanowią jednak tylko wycinek historii, której całkowite rozpoznanie jest znacznie utrudnione. Głównym powodem jest dewastacja zabytków sztuki świeckiej w wyniku burzliwych wydarzeń rozgrywających się na Śląsku w XX w. Punktem wyjścia dla przybliżenia tej utraconej części będzie rokokowy świat fantazji pełen morskich form i parasolek, zabawy i konwersacji oraz religijnych utopii.
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną przykłady dzieł z dawnej rezydencji królów pruskich we Wrocławiu, świątyń w Głogówku i Krzeszowie, a także niedostępne dla publiczności obrazy z klasztoru minorytów i Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie. Ważnym uzupełnieniem będą archiwalne fotografie niezachowanych wnętrz pałacowych. Niektóre z tych dzieł fascynują wizualnie, inne domagają się uwagi i niepokoją swoją nachalnością, wskazując na całe spektrum zagadnień, takich jak wyobraźnia twórcza, kategoria przyjemności, a także role społeczne czy płciowe.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print