Liściakowe wycinanki
[spotkanie w muzeum]

7.11, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty Pauliny Sucheckiej dla dzieci w wieku 5–12 lat, w ramach cyklu „ETNO w południe”

Uczestnicy spotkania obejrzą przechowywane w muzealnych zbiorach wspaniałe wycinanki z papieru, dowiedzą się o ich historii i regionalnej różnorodności. Prace tradycyjne staną się inspiracją do stworzenia kompozycji z jesiennych liści. Wykorzystanie takiego naturalnego surowca pozwoli stworzyć piękną i kolorową jesienną pracę plastyczną.

Kameralne spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print