Kurs historii sztuki 2021/2022
[wykłady online]

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na zajęcia edukacyjne – cykl wykładów online poświęconych historii sztuki.

Kurs historii sztuki

„Kurs historii sztuki” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Malarstwo, rzeźba, architektura, grafika!
Cykl wykładów online na platformie Teams, niedziela o godz. 11:00, cena 8 zł (od listopada – 10 zł)

Spotkania w cyklu „Kurs historii sztuki” pozwalają poznać najistotniejsze dla danej epoki kluczowe zagadnienia artystyczne, nurty i idee oraz najbardziej charakterystyczne dla prezentowanego okresu dzieła sztuki. Zajęcia prowadzą edukatorzy MNWr oraz zaproszeni wykładowcy.

26 września 2021 — Sztuka prehistoryczna – prowadzenie: Joanna Głowińska ➸
10 października 2021 — Sztuka starożytnego Egiptu – prowadzenie: Michał Pieczka ➸
24 października 2021 — Sztuka starożytnej Grecji – prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć ➸
7 listopada 2021 — Sztuka starożytnego Rzymu – prowadzenie: Grzegorz Wojturski
28 listopada 2021 — Sztuka bizantyjska – prowadzenie: dr Dariusz Galewski
5 grudnia 2021 — Sztuka romańska – prowadzenie: dr Jacek Witkowski
19 grudnia 2021 — Sztuka gotyku – architektura i rzeźba – prowadzenie: Agata Stasińska
9 stycznia 2022 — Sztuka gotyku – malarstwo – prowadzenie: Sylwia Błachowicz
30 stycznia 2022 — Sztuka renesansu – architektura – prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć

Bilety na poszczególne spotkania online dostępne są na stronie bilety.mnwr.pl na tydzień przed wykładem.
Przed rozpoczęciem spotkania z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie bilety.mnwr.pl/online.html.
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności

„Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności” w Pawilonie Czterech Kopuł

Sztuka najnowsza!
Cykl wykładów online na platformie Teams, niedziela o godz. 11:00, cena 8 zł (od listopada – 10 zł)

Podczas spotkań przybliżone zostaną kluczowe zagadnienia, nurty i idee światowej sztuki współczesnej oraz sylwetki najważniejszych twórców XX i XXI wieku.

19 września 2021 — „Jeźdźcy błękitni, błędni i dzicy”. Ekspresjonizm w Europie – prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk ➸
17 października 2021 — Henry Matisse. Radość tworzenia – prowadzenie: Justyna Oleksy ➸
21 listopada 2021 — Różne odmiany kubizmu – prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk
12 grudnia 2021 — Pablo Picasso – ojciec nowoczesności – prowadzenie: Iwona Gołaj
23 stycznia 2022 — L‘École de Paris, czyli cudzoziemcy w Paryżu – prowadzenie: Iwona Gołaj

Bilety na poszczególne spotkania online dostępne są na stronie bilety.mnwr.pl na tydzień przed wykładem.
Przed rozpoczęciem spotkania z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie bilety.mnwr.pl/online.html.
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.
 
 

print