Kup bilet

Kup bilet do PR

jeden bilet, cztery muzea


z biletem do Panoramy Racławickiej zwiedzą Państwo bezpłatnie wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł *

* wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznego do końca roku kalendarzowego
* wystawa stała w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej do 7 dni od daty seansu

PANORAMA RACŁAWICKA – zakup biletów online ➸

Bilet wstępu obowiązuje na określony dzień i godzinę wejścia

Bilet normalny: 30 zł
Bilet ulgowy: 23 zł
Bilet rodzinny: 23 zł/os. (dwoje rodziców lub opiekunów z dzieckiem/dziećmi w wielu 7–15 lat)
Bilet specjalny: 3 zł (opiekun grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów)

Bilet bezpłatny:
▷ dzieci do lat 7
▷ pracownicy muzeów
▷ członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)

Bilety ulgowe:
▷ młodzież ucząca się
▷ studenci
▷ emeryci
▷ renciści
▷ osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekun
▷ nauczyciel (za okazaniem legitymacji)

Wrocławska Karta Turystyczna ➸ zniżki

Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Panoramy po jej zamknięciu. Opcja taka jest możliwa dla grup liczących co najmniej 25 osób, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z wcześniejszą płatnością do 7 dni przed seansem (cena 100 zł od osoby). Ustalenie takiego terminu możliwe jest pod nr telefonu (+48) 71 344 23 44

Indywidualnie zwiedzający – zakup biletów online ➸

Bilety można zakupić w dniu zwiedzania lub w przedsprzedaży (zawsze na określony seans). Do dyspozycji zwiedzających oddajemy wszystkie wolne miejsca nie zarezerwowane dla grup. Na jeden seans wchodzi jednorazowo do 85 osób.

Przedsprzedaż rozpoczyna się z 7-dniowym wyprzedzeniem i trwa aż do dnia zwiedzania (do wyprzedania biletów). Istnieje możliwość kupna biletów z większym wyprzedzeniem, ale bez możliwości zwrotu.

Regulamin systemu sprzedaży biletów on-line do Panoramy Racławickiej ➸

Grupy zorganizowane

Na wszystkie terminy (a zwłaszcza majowe i czerwcowe) konieczne są wcześniejsze rezerwacje dnia i godziny seansu. Rezerwacji można dokonać:
▷ telefonicznie pod numerami: (+48) 71 344 23 44, 71 343 36 39, 71 344 16 61/62 (wew. 113; 114; 116)
▷ osobiście w Dziale Akwizycji Panoramy Racławickiej
▷ przesyłając zamówienie pocztą na adres: Panorama Racławicka, ul. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
▷ faxem na numer: (+48) 71 3433639, 71 3441511
▷ zamawiając e-mailem pod adresem: biuro@panoramaraclawicka.pl


 

MUZEUM NARODOWE

Wystawa stała
Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 15 zł
Bilet grupowy: 10 zł/os.
Bilet rodzinny: 10 zł/os.
Bilet specjalny dla uczniów i studentów do 26. roku życia: 1 zł
Bilet specjalny: 3 zł
W soboty wstęp bezpłatny na wystawy stałe

Wystawa stała + czasowa
Bilet normalny: 25 zł
Bilet ulgowy: 17 zł
Bilet grupowy: 15 zł/os.
Bilet rodzinny: 15 zł/os.
Bilet specjalny: 5 zł

Wystawa czasowa
Bilet normalny: 10 zł
Bilet ulgowy: 5 zł
Bilet grupowy: 7 zł/os.
Bilet rodzinny: 7 zł/os.
Bilet specjalny: 3 zł

Imienny bilet roczny do Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – ważny 12 miesięcy od daty wystawienia:
▷ normalny: 125 zł
▷ ulgowy: 100 zł

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (szczegółowe informacje ➸)

Bilet specjalny przysługuje:
▷ opiekunom grup szkolnych (jednemu opiekunowi na dziesięciu uczestników)
▷ opiekunom grup wycieczkowych (jednemu opiekunowi grupy)
▷ posiadaczom Wrocławskiej Karty Seniora
▷ posiadaczom Karty Dużej Rodziny
▷ osobom powyżej 75 roku życia
▷ grupie studentów liczącej co najmniej 5 osób (opiekunowie grupy – bilet bezpłatny) z następujących uczelni wrocławskich:
— Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
— Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
— Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
▷ osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
▷ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▷ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▷ posiadaczom Karty Polaka
▷ dzieciom do 7 lat
▷ dziennikarzom (nie dotyczy zwiedzania Panoramy Racławickiej)

Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat.
Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 10 osób.


Karty podarunkowe (vouchery)

Voucher na wystawy stałe, czasowe i łączone do Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej jest ważny 90 dni od daty zakupu na wystawę stałą i do końca trwania wystawy czasowej. Nie ma możliwości zwrócenia zakupionego vouchera ani zrealizowania go po upływie daty ważności.

Posiadacze Vouchera MultiMuzeum proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie MultiMuzeum ➸


Oprowadzanie

▷ w języku polskim: 100 zł + bilet(y) wstępu
▷ w języku angielskim lub niemieckim: 200 zł + bilet(y) wstępu

Oprowadzanie trwa godzinę i jest prowadzone przez pracownika Działu Oświatowego.
W celu skorzystania z oferty oprowadzania prosimy o wcześniejszy kontakt: tel. (71) 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl

Ceny biletów za lekcje i warsztaty — więcej szczegółów tutaj ➸


 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Bilet normalny: 10 zł
Bilet ulgowy: 8 zł
Bilet grupowy: 5 zł/os.
Bilet rodzinny: 5 zł/os.
Bilet specjalny dla uczniów i studentów do 26. roku życia: 1 zł
Bilet bezpłatny: dzieci w wieku do 7 lat
W soboty wstęp bezpłatny na wystawy stałe

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (szczegółowe informacje ➸)
Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat
Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 10 osób


 

PAWILON CZTERECH KOPUŁ – zakup biletów online ➸

Ceny biletów na wystawę stałą
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 3 zł
Bilet uczniowski/studencki: 1 zł
Bilet rodzinny: 4 zł/os.
Bilet grupowy: 4 zł/os.
Bilet specjalny: 3 zł

Ceny biletów na wystawy czasowe
Bilet normalny: 12 zł
Bilet ulgowy: 6 zł
Bilet rodzinny: 7 zł/os.
Bilet grupowy: 7 zł/os.
Bilet specjalny: 3 zł

Ceny biletów łączonych (na wystawę stałą oraz wystawy czasowe)
Bilet normalny: 15 zł
Bilet ulgowy: 8 zł
Bilet rodzinny: 10 zł/os.
Bilet grupowy: 10 zł/os.
Bilet specjalny: 5 zł

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (szczegółowe informacje ➸)
Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat
Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 10 osób

print