Kubistyczna rewolucja formy
[spotkanie w muzeum]

20.11, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

Warsztaty dla dorosłych w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Work in progress”,
prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk

Warsztaty z cyklu Work in progress, towarzyszące popularnym w Pawilonie Czterech Kopuł wykładom „Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności”, są praktycznym wstępem do odbywającego się dzień później spotkania online oraz doskonałą okazją, by sprawdzić na sobie praktyki twórcze stosowane przez poszczególnych artystów.
W listopadzie tematem przewodnim jest kubizm. Pierwsza Awangarda prawdopodobnie nie zaistniałaby w takim kształcie, w jakim jest dziś kojarzona, gdyby nie ten nowatorski i dynamiczny kierunek w sztuce. W trakcie warsztatów poznamy go od podszewki – nauczymy się rozróżniać różne (często odmienne) typy kubizmu oraz obejrzymy fragmenty pierwszych filmów nim inspirowanych.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print