Wydarzenie odwołane: Kraina ryb, czapli i bocianów… [PJM]

24.06, g. 13:00

Szanowni Państwo, wydarzenie zostało odwołane, za co przepraszamy. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

Oprowadzanie po wystawie „Kraina ryb, czapli i bocianów. Tłoki sądowych pieczęci wiejskich wolnego państwa żmigrodzkiego” z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
Prowadzenie: Grzegorz Wojturski, tłumaczenie: Elżbieta Resler

Wystawa prezentuje sądowe tłoki pieczętne pochodzące z dawnego żmigrodzkiego wolnego państwa stanowego. Powstało ono po roku 1492 w wyniku wydzielenia części terytoriów dawnego księstwa oleśnickiego i nadania im szczególnego statusu prawnego. Zabytki związane są z kancelaryjną działalnością sołeckiego sądu wiejskiego, który zaistniał na tym obszarze wraz z zachodnią kolonizacją i przejściem poszczególnych miejscowości na prawo niemieckie. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać historię tego regionu oraz funkcje i formy stosowanych wtedy pieczęci, które przedstawiają występujące w Dolinie Baryczy różne gatunki drzew i zwierząt, na przykład ryby, czaple i bociany, a także patronów lokalnych kościołów czy różne narzędzia rolnicze.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu (parter), wstęp z biletem w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl, tel. 71 372 51 48.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print