Kontur relacji
[spotkanie w muzeum]

18.09, g. 16:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

Warsztaty tańca intuicyjnego w ramach cyklu „Co mnie porusza w sztuce współczesnej”,
prowadzenie: Barbara Przerwa

Twórczość Ewy Kuryluk jest nasycona wątkami osobistymi. Cielesność jako temat dzieła sztuki w kontekście jej prac nabiera nowego wymiaru. Plastyczność tkanin, z których powstają instalacje artystki, jest bardzo dynamiczna. Tkaniny załamują się, układają w fałdy, spływają – są w ruchu, w relacji z namalowanymi na nich ciałami. Mocną, długą linią, ostrą kreską, czerwoną nicią artystka nakreśla kontury własnego ciała, ciała swojego partnera, ale i kontur ich relacji.
W trakcie zajęć czerwona nić posłuży jako pomost pomiędzy dziełem sztuki a widzem, a kontur nią nakreślony stanie się natchnieniem do tańca intuicyjnego.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Wydarzenie płatne – bilet w cenie 7 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print