Kantor niemożliwy

10.11, g. 11:00

Wykład Justyny Oleksy w ramach cyklu „Prawdziwa twarz mistrza. Artyści Pawilonu Czterech Kopuł”

Spotkanie wokół twórczości Tadeusza Kantora jest zaproszeniem na „wykład wędrujący”. W przestrzeni ekspozycji stałej Pawilonu Czterech Kopuł można bowiem zobaczyć bogatą reprezentację dzieł twórcy. Odwiedzając eksponowane na wystawie prace, prześledzimy etapy twórczości Kantora, by skupić się głównie na jego dziele teatralnym. O mechanizmach pamiętania, maszynach pamięci. O bezkompromisowym Kantorze-reżyserze, Kantorze-despocie, Kantorze-mizoginie? O wspomnieniu, które jest ustawianiem. I o ciągłych w ustawianiu pomyłkach. O malarstwie, które chciałoby „być jak krzesło – do niczego niepodobne” i o „Zakładzie Wynajmu Drogich Nieobecnych”.

Wstęp wolny

 

print