Kącik pracy twórczej

14.07, g. 10:00–20:00 ▷ zajęcia dla dzieci

Zabawa jubileuszowa z okazji 70-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu

W kąciku będzie można wspólnie rozwiązywać krzyżówki oraz stworzyć pracę plastyczną pod hasłem Muzeum za 70 lat.
print