Jak chłop na roli – pokaz filmów Michaela Klutha
[spotkanie w muzeum]

28.11, g. 16:00 ➸ pokaz filmów

Pokaz filmów dokumentalnych o Güntherze Ueckerze i spotkanie z reżyserem Michaelem Kluthem (z tłumaczeniem na język polski) na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł

Od 25 października 2020 roku do 25 kwietnia 2021 w Pawilonie Czterech Kopuł pokazywana była słynna instalacja Młyn piaskowy Günthera Ueckera, jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów niemieckich. Wspominając tę niezwykłą wystawę, zapraszamy na spotkanie z reżyserem Michaelem Kluthem, który od wielu lat towarzyszy z kamerą Güntherowi Ueckerowi.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania dwóch filmów o artyście: Jak chłop na roli (Wie ein Bauer auf dem Feld), 1990 oraz Günther Uecker – Der geschundene Mensch / Werkstattfilm (Człowiek udręczony / Warsztat artysty), 1993, a także do rozmowy o jego twórczości.

Günther Uecker urodził się 13 marca 1930 roku w Wendorf (Meklemburgia) w Niemczech. Edukację artystyczną rozpoczął w 1949 roku, kiedy podjął studia w Wismarze. Następnie uczęszczał do szkoły artystycznej w Berlinie-Weißensee, gdzie zetknął się z doktryną socrealizmu. W 1955 roku trafił do pracowni Ottona Pankoka w Kunstakademie Düsseldorf.

Tworzy od połowy lat 50. XX wieku. Ciężko sklasyfikować dorobek artystyczny Ueckera – zarówno pod względem chronologicznym, jak i stylistycznym. Prace te charakteryzuje złożoność treści i przekraczanie granic między klasycznymi gatunkami artystycznymi. Jednak elementy takie jak kwadrat czy koło, a także gra światłem, cieniem oraz iluzja ruchu pojawiają się w realizacjach jego autorstwa od początku i obecne są we wszystkich późniejszych fazach twórczości. Materiały, których artysta używa i innowacyjne techniki, które stale rozwija, otwierają mu wciąż nowe możliwości twórczego działania. Typowym dla Ueckera środkiem wyrazu stał się gwóźdź, będący elementem konstrukcji dzieła.

Michael Kluth (ur. 1939) – niemiecki autor i producent filmowy, dramaturg związany z teatrami w Darmstadcie i Bremie, scenarzysta telewizyjny (m.in. dla ARTE), wykładowca na Uniwersytecie w Kolonii na kierunku film, telewizja i teatrologia. Jego zainteresowania obejmują m.in. kulturę Europy Wschodniej, zwłaszcza Węgier, oraz niemiecką i międzynarodową politykę kulturalną. Zrealizował dokumenty poświęcone wielu artystom, m.in. twórczości Tadeusza Kantora, Bertolda Brechta, Heinera Müllera i innych. Od lat 90. XX w. towarzyszy z kamerą Güntherowi Ueckerowi.

Informacje o filmach:
Jak chłop na roli (Wie ein Bauer auf dem Feld), 1990, 45 min
W latach 50. XX w. Günther Uecker w reakcji na ekspresjonizm abstrakcyjny zwrócił się ku zasadzie monochromatyczności, środkiem artystycznego wyrazu stał się wtedy dla artysty gwóźdź – na stałe już obecny w jego twórczości. W 1957 r. dołączył do grupy „Zero”, zapoczątkowanej przez Heinza Macka i Ottona Piene’a. Prace Ueckera z tamtych lat – ruchome lub statyczne reliefy z gwoździ – dzięki światłu, które „niczym sfera wszelkiego życia” załamuje się w nich na tysiące sposobów – wciąż przykuwają uwagę niezmiennie fascynującym efektem.

Günther Uecker – Der geschundene Mensch / Werkstattfilm (Człowiek udręczony / Warsztat artysty), 1993, 17 min
Od 30 lat Michael Kluth towarzyszy z kamerą Güntherowi Ueckerowi – zarówno w pracowni artysty w Düsseldorfie, jak i podczas podróży zagranicznych. Reżyserskie filmy dokumentalne nie tylko przybliżają życie i twórczość Ueckera, ale z upływem czasu same stają się cennym materiałem archiwalnym.

Łącznie dla telewizji ARD, ZDF i ARTE powstało ponad 20 filmów krótkometrażowych Klutha, jednym z głównych ich bohaterów pozostaje Günther Uecker. W 2018 ukazała się książka będąca zapisem rozmów prowadzonych przez reżysera z Ueckerem przez ponad trzy dekady wspólnej znajomości.

Wstęp wolny, spotkanie na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł (dla maks. 50 osób).
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

Wydarzenie realizowane jest dzięki uprzejmości Instytutu Goethego w Krakowie, Miasta Wrocław oraz Freistaat Sachsen jako kontynuacja projektu „CZAS NASZ | UNSERE ZEIT | OUR TIME – Günther Uecker w Pawilonie Czterech Kopuł”.

logotypy współorganizatrow i partnerów

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print