Iran: Persepolis Kserksesa i Aleksandra Macedońskiego oraz ostatniego szacha Mohammada Rezy Pachlawiego
[spotkanie w muzeum]

15.01, g. 16:00 ➸ wykład dla dorosłych

Wykład dr Beaty Lejman w ramach cyklu „Wyjątkowe zjawiska w sztuce pozaeuropejskiej”

Fascynują zarówno mity, jak i gromadzona przez naukę prawda o Persepolis. Początki tego prężnego centrum wiążą się z panowaniem Dariusza I, jednego z nielicznych królów, którzy zasłużenie noszą przydomek Wielki. Kserkses nadał ostateczny kształt temu założeniu, dziś zrujnowanemu, ale mimo to zachwycającemu kunsztem i rozmachem. „Najbogatsze miasto pod słońcem” nie podźwignęło się z upadku, odkąd podpalił je w 330 r. p.n.e. Aleksander Macedoński w ramach odwetu za zniszczenia wojenne w Grecji. Sportretowany przez Ryszarda Kapuścińskiego ostatni cesarz Iranu – Mohammad Reza Pachlawi – tuż przed tragicznym końcem swych rządów, zdążył zorganizować w tej starożytnej stolicy rocznicę 2500-lecia imperium. Zaprezentował zagranicznym gościom przepych swego władztwa i panoramę historii kultury kraju. A co mówią o Persepolis zachowane dzieła sztuki oraz Herodot – autor „Dziejów” – i Ferdousi – twórca irańskiego eposu narodowego „Szahname”?

Wstęp wolny, spotkanie w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu (dla maks. 40 osób).
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print