Hortus conclusus Tadeusza Różewicza
[spotkanie w muzeum]

29.10, g. 16:00 ➸ wykład dla dorosłych

Wykład Tatiany Hołowni w ramach obchodów Roku Tadeusza Różewicza

Autorka wystawy „Raport ocalonego” – Tatiana Hołownia, przedstawi dzieła Tadeusza Różewicza w kontekście źródeł inspiracji dla jego twórczości. Ten wybitny poeta, dramaturg i prozaik czerpał natchnienie z kontemplacji obrazów zarówno malarzy dawnych, jak i jemu współczesnych. Na wykładzie omówione zostaną plansze ekspozycji, przedstawiające obrazy autorstwa Boscha, Bruegela st., Dürera, Velázqueza, Rembrandta, Caravaggia, Guercina, van Gogha, Jaremianki, Burriego i Bacona. Ów wybór nie był przypadkowy: każde z dzieł nie tylko przez reprezentowane wybitne wartości artystyczne, ale również poprzez biografię ich autorów inspirował literacko Różewicza, nierzadko odciskając wyraźne piętno na jego twórczości.

Wstęp wolny, spotkanie w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu (dla maks. 50 osób).
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print