„Gołąbek i róża” – warsztaty wycinankarskie [PJM]

21.05, g. 11:00

Warsztaty w ramach Dnia Wiedzy o Dostępności z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
P
rowadzenie: Olga Budzan, tłumaczenie Elżbieta Resler

Spotkanie z polską wycinanką. Omówione zostaną style, wzory i techniki wycinankarskie. Będzie też można zobaczyć wycinanki wykonane przez ludowych mistrzów. W części praktycznej będzie można własnoręcznie wykonać pracę z papieru przy pomocy szablonów.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Wstęp z biletem za 3 zł. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub tel. 71 344 33 13.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸
■ Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ➸

 

print