Formy zwarte

10.09, g. 14:00

Warsztaty sensualne z oprowadzaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku po wystawie czasowej „Warstwy. Maciej Kasperski”, prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk

Narastające formy, zwarte, pełne korytarzy i misternych zagięć. Z uważnością zbadamy prace Macieja Kasperskiego. Poszukamy powtarzalnych form i rytmów. W części warsztatowej wykonamy własne prace o zbliżonej formie do tych poznanych na wystawie.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny, bilet wstępu do muzeum w specjalnej cenie 1 zł. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print