Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 na Dolnym Śląsku

12–13 i 19–20 września 2020

Znaki walońskie w Górach Olbrzymich, zwiedzanie średniowiecznych fresków w Lubiechowej czy fragmentów Muru Berlińskiego w Sosnówce i wyprawa Kaczawskim Szlakiem Średniowiecznych Polichromii – to niektóre z atrakcji Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. W tym roku zwiedzający mogą wziąć udział w 60 wydarzeniach w 30 miejscowościach.


EDD jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Temat tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa to Moja droga. Organizatorzy, wykorzystując motyw drogi, zapraszają do podróży po polskiej kulturze i historii, ale również zachęcają do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu lokalnego dziedzictwa, a także odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych.

„Poznamy m.in. Powojenne drogi wiodące do Bielawy, które musieli przebyć osiedlający się tam mieszkańcy z różnych zakątków świata” – wyjaśnia Agnieszka Szepetiuk-Barańska, koordynatorka EDD na Dolnym Śląsku. „Moją drogę do domu przejdziemy podczas wykładów w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, a Pamięć dalekich dróg przywołamy podczas prelekcji w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Poznamy także pierwszych osadników ziemi oławskiej i gminy Pielgrzymka.
Po raz pierwszy w EDD weźmie udział Stowarzyszenie Podróżników Tu i Tam, dzięki którym obejrzymy średniowieczne freski w Lubiechowej koło Świerzawy na Pogórzu Kaczawskim. Podróż w czasie i przestrzeni będziemy mogli odbyć także dzięki średniowiecznym polichromiom we Wleniu i w Siedlęcinie, gdzie znajduje się jedyne na świecie dzieło przedstawiające legendę o sir Lancelocie z Jeziora”.

Dodatkowo: Muzeum w Głogowie opowie o średniowiecznych kontaktach kulturowych Głogowa z Wrocławiem i archeologicznych tajemnicach ukrytych pod drogami miasta. Biblioteka w Świdnicy proponuje wędrówkę po bogatej biografii podróżnika, reportażysty i prozaika Arkadego Fiedlera (podróżnikowi będzie także poświęcony wykład w Muzeum Narodowym we Wrocławiu), a Ossolineum pokaże zdjęcia Heleny Modrzejewskiej z własnych zbiorów i przedstawi historię życia tej wspaniałej aktorki.

We Wrocławiu podczas spaceru po miejscach związanych z losami wrocławskich Żydów aktor Tomasz Kwietko-Bębnowski przeczyta fragmenty ich wspomnień. Na liczne artystyczne podróże zapraszają także Hala Stulecia oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z oddziałami: Muzeum Etnograficznym i Pawilonem Czterech Kopuł (m.in. na spacer Droga przez Wrocławskie Tereny Wystawowe).

We Wrocławiu ponadto będzie można odbyć wędrówkę szlakiem filmowych produkcji reżyserów Waldemara Krzystka i Romana Załuskiego, a w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy spotkać się z Andrzejem Popielem, odtwórcą roli księcia świdnickiego w serialu historycznym Korona królów.

Europejskie Dni Dziedzictwa powstałe z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń mających na celu promocję europejskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego. To jedyne w swoim rodzaju święto uwrażliwia setki tysięcy Europejczyków na kulturową różnorodność, a także rozbudza zainteresowanie historią poszczególnych regionów.

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem wydarzeń 2020 i do uczestnictwa w spotkaniach! ➸


Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a dolnośląskim – Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Wydarzenia odbywają się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o EDD znajduje się na stronie internetowej edd.nid.pl ➸
Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają: Agnieszka Szepetiuk-Barańska oraz Elżbieta Baluch,
tel. 71 344 33 13 i 71 342 12 67. Aktualne informacje na FB ➸


 

print