Drapieżnik z metalu
[spotkanie w muzeum]

27.06, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Rodzinne warsztaty Mai Kwiecińskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat 3, w ramach cyklu „#muzealniaki_pod_kopułą”.

Gdzie przebiega granica pomiędzy malarstwem a rzeźbą? Czy obrazy mogą być także trójwymiarowe? Przyjrzymy się dziełom Zdzisława Beksińskiego: obrazom-reliefom, które tworzył z metalu, a także rzeźbom zwierząt o drapieżnych kształtach. Przypominają one bardziej cienie niż rzeczywiste zwierzęta. Wspólnie z dziećmi zbadamy nasze własne cienie, a nawet spróbujemy je uchwycić na kartce papieru.

Kameralne spotkanie dla maks. 10 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł.
Wydarzenie płatne – bilet w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin lub odbędzie się online na platformie Teams.

 

print