Doroczna transformacja

7.10, g. 18:00

Warsztaty tańca intuicyjnego dla dorosłych, prowadzenie: Barbara Przerwa
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Dożynki. Sprawa społeczna”

Taniec to nieodłączny element uroczystości dożynkowych, jego charakter dziękczynny jest pozostałością odwiecznych, tłumnie obchodzonych pogańskich świąt płodności, urodzaju i plonów, połączonych z biesiadowaniem i składaniem ofiar z darów ziemi bóstwom urodzaju. Tym razem będziemy próbować wytańczyć swoisty dualizm świąt dożynkowych – zjawiska kojarzonego z bogactwem, obfitością, ale i naznaczonego poczuciem niedosytu w dniu powszednim czy silnymi podziałami społecznymi. Transformacja gestu, ruchu autentycznego i taniec intuicyjny zabiorą nas w świat uporządkowanego systemu wartości związanego bezpośrednio z warunkami życia codziennego, społecznego, duchowego – człowieka uzależnionego od ziemi. Dziś wyraźnie czujemy, że każdy z nas jest uzależniony od Matki Ziemi. Wytańczmy to!

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym, bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print