Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość

29.09, g. 10:00

Oprowadzanie po wystawie stałej dla seniorów w ramach Dni Seniora 2019 i „60+kultura”.
Prowadzenie: Olga Budzan.

Zainteresowani będą mieli okazję usłyszeć o historii zabytków prezentowanych na ekspozycji stałej Muzeum Etnograficznego, takich jak ule figuralne, czepce dolnośląskie czy grafiki dewocyjne, a także zapoznać się ze zróżnicowaniem etnicznym i narodowościowym Dolnego Śląska po II wojnie światowej.

Wstęp wolny dla osób 60+

print