Daj się ponieść rokokowemu szaleństwu!

29.07, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczne Michała Pieczki dla dzieci w wieku 6–10 lat w ramach cyklu „Lato w Pawilonie”

W dziełach w stylu rokokowym z połowy XVIII w. wszechobecny był pewien niezwykły ornament – rocaille (wymawiaj: rokaj). Stosując go nader obficie, artyści tamtej epoki tworzyli całe obiekty, np. meble, naczynia, ramy do obrazów i luster oraz wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Wykorzystując fantazyjne i kapryśne formy rocaille’a, będziemy projektować własne, szczególnie nam bliskie obiekty. A jeśli poniesie nas niczym nieograniczona fantazja, to może stworzymy nawet rocaille’owe portrety!

Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł, bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print