Animowa-Nie-Zabawek

13.08, g. 17:00

Warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych, prowadzenie: Jerzy Welter

Spotkanie towarzyszące wystawie „Nie-zabawki”, będącej prezentacją prac Piotra Rogalińskiego. Uczestnicy warsztatów staną się jednocześnie twórcami i tworzywem – jak to powszechnie bywa w teatrze. Ciała posłużą do budowania statycznych obrazów. Wspólnie spróbujemy odkryć historię, która być może się w nich kryje. Używając prostych technik komunikacyjnych, postaramy się te obrazy/figury/rzeźby poruszyć, tak by fantazję i energię twórczą każdego uczestnika podporządkować wspólnej dynamice.

Jerzy Welter – reżyser i nauczyciel praktyk teatralnych, absolwent UJ, uczestnik warsztatów organizowanych m.in. przez Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice czy Teatr Laboratorium i wiele innych polskich i zagranicznych instytucji teatralnych. Od 1990 roku prowadzi teatr Studio Czyczkowy. Współpracował z teatrami niezależnymi w Warszawie, Poznaniu, Sopocie czy Permie. Obecnie pracuje jako reżyser i regularnie prowadzi warsztaty teatralne w Towarzystwie Kultury Czynnej we Wrocławiu oraz okazjonalnie w wielu miejscach w Polsce.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print