Czego możemy dowiedzieć się o artystach z ich autoportretów?

15.10, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczne Karoliny Rzepki dla dzieci w wieku 6–12 lat, w ramach cyklu „Zostań Cudo-Twórcą”

Przyjrzymy się twarzom: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego i innych artystów. Nasze rozmowy zostaną zakończone stworzeniem własnych autoportretów. Na zajęcia warto przynieść niewielkie lusterko.

Spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print