Cień na postumencie
[spotkanie w muzeum]

27.06, g. 13:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Rodzinne warsztaty Mai Kwiecińskiej dla rodziców i dzieci w wieku 3–5 lat, w ramach cyklu „Sztuczki w Pawilonie”.

Cień towarzyszy każdemu z nas w słoneczny dzień. Ale gdyby tak… zgubił się i uciekł? Rzeźba artysty Zdzisława Beksińskiego przypomina cień jakiegoś zwierzęcia – czy będziecie potrafili rozpoznać, jakie to zwierzę? Przyjrzymy się naszym cieniom, spróbujemy także namalować cienie innym zwierzętom: tym prawdziwym i tym wymyślonym.

Kameralne spotkanie dla maks. 10 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł.
Wydarzenie płatne – bilet w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin lub odbędzie się online na platformie Teams.

 

print