Buldożery zamiast pędzli. Sztuka ziemi od lat 60. do dzisiaj
[wydarzenie online dla dorosłych]

20.06, g. 11:00 ➸ platforma Teams

Wykład Małgorzaty Micuły w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności”.

Historycznego podłoża dla land artu szukać można zarówno w XIX-wiecznej twórczości Caspara Davida Friedricha, który wyrażał potrzebę wtapiania się w krajobraz, jak i w niezrealizowanym projekcie Isamu Noguchi Rzeźba do oglądania z Marsa z roku 1947. Jednak dla ruchu zwanego sztuką ziemi to nie ewolucja artystyczna okaże się najważniejsza, ale technologiczna rewolucja oraz społeczne i klimatyczne zmiany, które od lat 60. XX w. wpływały na ogólną kondycję świata. Wyjście w plener – tożsame do niedawna z aktywnością malarską – było teraz pretekstem do prowadzenia interdyscyplinarnych, akcyjnych refleksji artystycznych na temat współczesnej cywilizacji.
W ramach wykładu zestawione zostaną przykłady kluczowych (na)ziemnych realizacji, wykonywanych przez twórców z byłego Zachodu – w tym m.in. Spiral Jetty Roberta Smithsona czy 7000 oaks Josepha Beuysa – z pochodzącymi z tego samego czasu, choć mniej znanymi interwencjami artystów polskich – m.in. Linia graniczna Barbary Kozłowskiej czy Bandażowanie drzew Tomka Kawiaka.

Wydarzenie płatne – bilet w cenie 8 zł do nabycia online ➸
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie https://bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.

 

print