Wydarzenie odwołane: Body art – kiedy ciało staje się dziełem sztuki…

19.03, g. 11:00

Szanowni Państwo, z powodu choroby Prowadzącej wydarzenie zostało przełożone
(odbędzie się w innym terminie).

Wykład Barbary Przerwy w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności”

Po happeningu i performensie przychodzi czas na body art. Ten nurt w sztuce współczesnej traktuje człowieka jako jedność umysłu i ciała, najważniejsze dla artysty jest badanie relacji między własną fizycznością a psychiką, traktując działania artystyczne jako swoiste źródło samopoznania. Przedstawicielami body artu są m.in. Marina Abramović, Bruce Nauman, Vito Acconci, Chris Burden, Gina Pane, Orlan. Dla każdego z nich najważniejszym elementem działań twórczych była bezpośrednia interwencja dokonana na własnym ciele. Mimo spektakularnych i prowokacyjnych zachowań głównym dążeniem pozostaje niezachwiane pragnienie niewerbalnej, bezpośredniej i emocjonalnej komunikacji z publicznością Przedstawiciele body artu nieustająco dążą do przesunięcia granic sztuki tradycyjnej, którą uważają za zbyt odległą od życia i jego podstawowych sił napędowych: narodzin, przyjemności, cierpienia i śmierci.

Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł, wstęp z biletem w cenie 10 zł
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wstęp bezpłatny

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print