Struktura organizacyjna

Od 1986 r. obowiązuje struktura organizacyjna, zgodnie z którą zbiory uszeregowano chronologicznie w obrębie Galerii, z wyróżnieniem Działów obejmujących ten sam rodzaj obiektów.

Muzeum posiada następującą strukturę organizacyjną:

Pion działalności podstawowej

I. Kuratorzy
1/ Galeria Sztuki XII-XV w.
2/ Galeria Sztuki XVI-XIX w.
a/ Dział Malarstwa
b/ Dział Rzeźby
c/ Dział Grafik i Rysunków
3/ Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej do XIX wiek
a/ Dział Ceramiki
b/ Dział Szkła
c/ Dział Mebli
d/ Dział Metali i Zegarów
e/ Dział Tkanin i Ubiorów
f/ Dział Rzemiosł Bliskiego i Dalekiego Wschodu
g/ Dział Oręża
h/ Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny
i/ Dział Kultury Technicznej

II. Główny Inwentaryzator
4/ Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów
a/ Referat Ewidencji i Inwentaryzacji Zbiorów
b/ Referat Ruchu Muzealiów
c/ Referat Informacji Naukowej
d/ Pracownia Komputerowa
e/ Pracownia Fotograficzna
f/ Składnica Muzealna

III. Główny Konserwator
5/ Dział Konserwacji
a/ Pracownia Malarstwa i Rzeźby
b/ Pracownia Metali
c/ Pracownia Tkanin
d/ Pracownia Papieru
e/ Pracownia Mebli i Ram
6/ Dział Oświatowy
7/ Dział Wydawnictw
8/ Biblioteka
9/ Gabinet Dokumentów

Pion administracyjno-finasowy

1/ Dział Kadr i Spraw Socjalnych
2/ Stanowisko Pracy ds. BHP
3/ Dział Reklamy i Marketingu
4/ Sekretariat
5/ Archiwum
6/ Stanowisko Pracy ds. Obronnych

I. Z-ca dyrektora ds. Administracyjno- gospodarczych
Dział Administracyjno-Gospodarczy
a/ Sekcja Administracyjna
b/ Sekcja Gospodarcza
c/ Sekcja Realizacji Wystaw
d/ stanowisko pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej

II. Główny Księgowy
a/ Dział Finansowo-Księgowy

Kierownicy:
1/ Oddział – Muzeum Panorama Racławicka
a/ Dział Akwizycji i Udostępniania
b/ Dział Techniczny
2/ Oddział – Muzeum Etnograficzne
a/ Dział Sztuki Ludowej
b/ Dział Sztuki Nieprofesjonalnej
c/ Dział Tkanin i Strojów
d/ Dział Budownictwa i Kultury Technicznej
e/ Dział Folkloru
f/ Dział Ceramiki
3/ Oddział w organizacji – Muzeum Sztuki Współczesnej
a/ Dział Malarstwa
b/ Dział Rzeźby
c/ Dział Ceramiki i Szkła
d/ Dział Grafiki i Rysunków
e/ Dział Fotografii
4/ Oddział w organizacji – Muzeum Sztuki Książki

W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

Muzeum Panorama Racławicka (otwarcie tego oddziału nastąpiło w 1985 r.)
Muzeum Etnograficzne (jako samodzielny oddział wyodrębniło się w 1958 r.)

oraz oddziały w organizacji:
Muzeum Sztuki Współczesnej
Muzeum Sztuki Książki

Schemat organizacyjny Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pdf)

print