Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Muzeum Narodowego we Wrocławiu – do pobrania

Załącznik nr 1: Regulamin Kolegium Kuratorów – do pobrania

Załącznik nr 2: Regulamin Komisji Zakupu Muzealiów – do pobrania

print