Rada Muzeum

Kadencja 2018–2022

prof. dr hab. Paweł Banaś
Anna Bober-Tubaj
Daniel Gibski
dr Jerzy Ilkosz
Mirosław Jasiński
Piotr Krajewski
dr Bożena Steinborn
prof. dr hab. Jan Wrabec (Przewodniczący Rady)
Julita Izabela Zaprucka
dr Maria Zwierz

print