Rada muzeum

1. prof. dr hab. Paweł Banaś
2. Jerzy Ilkosz
3. prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki
4. Mariusz Knorowski
5. dr Rafał Makała
6. dr Leszek Ryk
7. dr Arkadiusz Wojtyła
8. dr hab. Andrzej Woziński
9. prof. dr hab. Jan Wrabec
10. dr Bożena Steinborn

print