Majątek

1. Zatrudnienie w 2013 r.:
ogółem 207 etaty
w tym:
– stanowiska kierownicze 3
– pracownicy merytoryczni 67
– pracownicy administracji 49
– pracownicy techniczni i obsługi 89

2. Nieruchomości:
powierzchnia użytkowa Wartość księgowa
– Gmach główny 16 253 m2   14 930 546,-
– Panorama Racławicka 3329 m2   3 492 458,-
– Muzeum Etnograficzne 1.570 m2   3 822 942,-
– Składnica Muzealna
otrzymana w odpłatne użytkowanie na 10 lat
od Prezydenta m. Wrocławia 2532 m2   1 603 000,-
Razem: 23 684 m2   23 848 946,-

3. Ruchomy majątek trwały wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
1) Sprzęt komputerowy i licencje dot. użytkowanych programów 589 642,-
2) środki transportu 415 730,-

Muzeum posiada dwa własne samochody:
– samochód ciężarowy Mercedes Benz
– samochód Ford transit (bus), rok produkcji: 1994
oraz w m-cu styczniu 2012 r. nabyty został w leasingu samochód Ford Transit kombi (furgon)
3) Maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie pracowni muzealnych   246 999,-
4) Urządzenia techniczne   1 747 456,-
5) Narzędzia i przyrządy   10 691,-
6) Wyposażenie biur i galerii itp. 610 947,-

Razem: 3 621 465,-
Posiadany majątek trwały jest umorzony w 74%

print