Kierownictwo

Dyrektor
dr hab. Piotr Oszczanowski, tel. (+48 71) 343 56 43,
e-mail: piotr.oszczanowski@mnwr.pl

Zastępca dyrektora
dr Barbara Banaś
e-mail: barbara.banas@mnwr.pl

Z-ca dyrektora ds. administracyjno – gospodarczych
Tadeusz Nesterowicz
e-mail: tadeusz.nesterowicz@mnwr.pl
tel. (+48 71) 343 33 08

Sekretarz ds. naukowo-oświatowych
Małgorzata Korżel-Kraśna
e-mail: malgorzata.krasna@mnwr.pl
tel. (+48 71) 343 82 04

Główny Księgowy
Joanna Domasik
e-mail: joanna.domasik@mnwr.pl
tel. (+48 71) 343 74 15

Kierownik Panoramy Racławickiej
Romuald Nowak
e-mail: romuald.nowak@mnwr.pl
tel./fax:(+48 71) 343 36 39

Kierownik Muzeum Etnograficznego
Elżbieta Berendt – kierownik
e-mail: elzbieta.berendt@mnwr.pl
tel./fax: (+48 71) 344 28 49, 344 33 13

print