Biblioteka pozostaje zamknięta do 31 sierpnia 2020

— Biblioteka Muzeum Narodowego we Wrocławiu do 31 sierpnia 2020 r. pozostaje zamknięta dla Czytelników.

print