Będzie, będzie, będzie
[spotkanie w muzeum]

25.09, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

Warsztaty performatywne w ramach cyklu „Czwarta ściana”, prowadzenie: Justyna Oleksy

Z natury efemeryczny – performans. Obecny we wspólnym tu i teraz. Jak uchwycić gestem moment teraźniejszości – własnej i tych, którzy nam towarzyszą? Czy to sama teraźniejszość? Kiedy czujemy się obecni w „teraz”? Wychodząc od konceptualnych prób uchwycenia czasu Romana Opałki i Stanisława Dróżdża, zanurzymy się w praktyki, które przeprowadzą nasze ciało i wyobraźnię przez to, co przeszłe, co obecne i przyszłe.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Wydarzenie płatne – bilet w cenie 7 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

A oto etiuda z warsztatów „Krzesłość”, które odbyły się w Pawilonie Czterech Kopuł w ubiegłym miesiącu.

Realizacja: Justyna Oleksy, Barbara Krupa i Agata Iżykowska-Uszczyk

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print