Barwna osobowość
[spotkanie w muzeum]

12.12, g. 11:00 ➸ warsztaty dla maluszków

Rodzinne warsztaty Mai Kwiecińskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat 3, wydarzenie w ramach cyklu #muzealniaki_pod_kopułą

Czy sportretowana przez malarza Leona Chwistka jego żona była barwną osobowością? Na pewno, choćby dlatego, że artysta nie używał kolorów w „sposób rzeczywisty”, a starał się za ich pomocą oddać charakter przedstawianej osoby. Poznamy zasadę strefizmu, która pozwalała malarzowi uporządkować kompozycję obrazu według własnej logiki, a potem zaprosimy maluszki do kolorowej zabawy.

Wydarzenie płatne – bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print