Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku i plecionkarstwo w Polsce

9.11, g. 15:00

Wykład Olgi Budzan w ramach cyklu „Druga sobota w Etnografii”.

Spotkanie przybliży dwa zjawiska wpisane na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”. Pierwsza część wykładu poświęcona będzie tradycjom związanym z górniczym świętem, druga – plecionkarstwu, jego odmianom oraz różnym materiałom wykorzystywanym przez plecionkarzy.

Wstęp wolny.

print