At four under the domes /
O czwartej pod kopułami

17.12 at 4 PM ➸ meeting in English

Guided tour in English through the permanent exhibition.

This time, during the tour, we will see works by Polish colourists, works by artists from Wrocław: Józef Hałas and Alfons Mazurkiewicz, as well as the painting Under the Water Bottom II by Alfred Lenica. We will trace how the nature theme can be presented in contemporary art.

Entry with the ticket for permanent exhibition.
A meeting for up to 15 people. If you have any questions, please contact: edukacja.pawilon@mnwr.pl or 71 712 71 81.
Due to the changing situation related to the pandemic, the event may be canceled.

Oprowadzanie po wystawie kolekcji Pawilonu Czterech Kopuł w języku angielskim.

Tym razem w trakcie oprowadzania obejrzymy wspólnie prace polskich kolorystów, dzieła artystów wrocławskich: Józefa Hałasa i Alfonsa Mazurkiewicza, a także obraz Pod wodą Dno II Alfreda Lenicy. W ten sposób prześledzimy, jak motyw natury może być prezentowany w sztuce współczesnej.

Wstęp z biletem na wystawę stałą.
Kameralne spotkanie (z zachowaniem reżimu sanitarnego) dla maks. 15 osób. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane.

 

print