Archiwum Sobieskich z Oławy – zawartość i burzliwe losy

7.05, g. 16:00 ➸ wykład dla dorosłych

Wykład dr Anny Ziemlewskiej w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie „Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku”

Zespół Archiwum Sobieskich z Oławy do 1945 roku znajdował się w zbiorach Geheimes Staaatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie i został stamtąd wywieziony przez Sowietów, najpierw do Moskwy, później do Mińska. Przez dziesiątki lat utrzymywano w tajemnicy jego obecność w zasobach archiwalnych ZSRR; przypuszczano, że został zniszczony w 1945 roku w Berlinie lub przeniesiony do archiwum w Merseburgu. Dopiero w 1998 roku prof. Wojciech Kriegseisen odnalazł dokumenty z Archiwum Sobieskich (w którym znajdują się m.in. bezcenne dla badań nad losami Sobieskich dokumenty, ze słynnymi listami „do Marysieńki” na czele) w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Niestety obecnie dostęp do nich jest ponownie utrudniony i ograniczony.

Spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116) Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print