„Abakanowicz. Totalna” – oprowadzanie w PJM
[spotkanie w muzeum]

5.03, g. 12:00 ➸ oprowadzanie dla Głuchych

Oprowadzanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy po wystawie „Abakanowicz. Totalna” ➸
Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk oraz tłumaczka Elżbieta Resler

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) to artystka o światowej sławie i renomie. W trakcie spotkania w oparciu o prace jej autorstwa z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu przybliżone zostaną najważniejsze etapy jej twórczości: od trójwymiarowych tkanych form – nazwanych od jej nazwiska abakanami, poprzez cykle figur z tkaniny jutowej i żywicy („Tłum”, „Plecy”, „Postacie siedzące”), aż do realizacji w przestrzeni otwartej (rzeźby z cyklu „Ptaki” i serii „Rycerze Króla Artura” prezentowane w otoczeniu gmachu Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu).

Kameralne spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wstęp z biletem na wystawę czasową, obowiązują zapisy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸
■ Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ➸

 

print