“Abakanowicz. Total” in English

2.07, g. 12:00

“Abakanowicz. Total” – the guided tour in English through the temporary exhibition
Oprowadzanie po wystawie czasowej w języku angielskim
Prowadzenie / Guide: Agata Iżykowska-Uszczyk

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) was an artist of worldwide fame and prestige. Based on her works from the collection of the National Museum in Wrocław, we will talk about the main stages of her work: starting with three-dimensional woven forms, called by their name “Abakans”, through figure cycles “Crowd”, “Back” and “Seated” made of jute fabric and resin to outdoor sculptures (from the “Birds” cycle and the “Knights of the Round Table” series) presented in front of and behind the Four-Domed Pavilion in Wrocław.

Admission with a ticket for the temporary exhibition. If you have any questions, please contact: edukacja.pawilon@mnwr.pl or 71 712 71 81.

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) to artystka o światowej sławie i renomie. W trakcie spotkania w oparciu o prace jej autorstwa z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu przybliżone zostaną najważniejsze etapy jej twórczości: od trójwymiarowych tkanych form – nazwanych od jej nazwiska abakanami, poprzez cykle figur z tkaniny jutowej i żywicy („Tłum”, „Plecy”, „Postacie siedzące”), aż do realizacji w przestrzeni otwartej (rzeźby z cyklu „Ptaki” i serii „Rycerze Króla Artura” prezentowane w otoczeniu gmachu Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu).

Wstęp z biletem na wystawę czasową. Ew. informacji udziela Dział Edukacji: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print